Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

bodyinthegarden
bodyinthegarden
6074 c381 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazachlystujsie zachlystujsie
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
bodyinthegarden

Nie pozwól nikomu na stanie w progu do Twojego serca i zastanawianie się, w którą stronę ruszyć. Albo jesteś dla niego ważna, albo nie. Albo jest przekonany, że chce być z Tobą, albo nie. Ma dać Ci pewność, a nie robić pieprzony bałagan w głowie.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianieobecnosc nieobecnosc
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
bodyinthegarden
7028 074c 500
Reposted froms3 s3 vianicciekawego nicciekawego
bodyinthegarden
Reposted fromtfu tfu viaprzeblyski przeblyski
bodyinthegarden
6113 3166
Reposted fromsoftboi softboi viazachlystujsie zachlystujsie
bodyinthegarden
8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaskizzo skizzo
bodyinthegarden
5724 a00c 500
Reposted from92feliks 92feliks vianicciekawego nicciekawego
9396 b07e
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
bodyinthegarden
7081 204f 500
Reposted fromxawery xawery vianieobecnosc nieobecnosc
bodyinthegarden
1669 5db4 500
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
bodyinthegarden
bodyinthegarden
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
9956 62ae
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc
bodyinthegarden
Życie jest naprawdę zbyt krótkie, żeby marnować je na bycie nieszczęśliwym.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bodyinthegarden
1033 ae4e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasamuso samuso
bodyinthegarden
3789 b3bd 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyfuckingreality myfuckingreality

August 19 2019

bodyinthegarden
2482 137c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaovtza ovtza
bodyinthegarden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...