Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

bodyinthegarden
Co się robi, gdy odkrywa się, że osoba, z którą się jest, nie chce być tą najbliższą osobą? Gdy odkrywa się, że tkwi się w czymś, w co włożyło się tyle emocji, nadziei i co zostało opisane na tyle różnych sposobów, w tylu różnych stronach tego pamiętnika, że dziś brakuje już słów, by opisać ten zawód? Co się wtedy robi? Zostawia się wszystko, co się kocha na tym świecie? Myśli się o tym, że to wszystko jest także wszystkim, co rani? Ktoś potrafi wyrzec się miłości, żeby oszczędzić sobie bólu? Czy ktoś ma gwarancję, że ból po stracie miłości będzie mniejszym od tego, którego miłość przysparza? Skąd ludzie czerpią odwagę, żeby stawić temu czoła, mimo braku tej gwarancji? 
— Z pamiętnika
Reposted fromparafina parafina
bodyinthegarden
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakittiesmama kittiesmama
0526 fdfe 500

freshmoviequotes:

Rumble Fish (1983)

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
bodyinthegarden
Reakcja organizmu to nie tylko „uciekaj albo walcz” ale także „szukaj relacji i ukojenia”.
Kerstin Uvnas Moberg
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
bodyinthegarden
6776 75ab
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaantonim antonim
bodyinthegarden
3243 3d40
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
bodyinthegarden
Reposted fromtfu tfu viaprymitive prymitive

June 04 2017

bodyinthegarden
Reposted fromFlau Flau viaheroine88 heroine88
bodyinthegarden
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadirtyliar dirtyliar

June 03 2017

tipsymaple:

I may not be a perfect person but at least I have never yelled at an employee in a store

May 24 2017

bodyinthegarden
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaSenyia Senyia
bodyinthegarden
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viagosiuuaam16 gosiuuaam16
bodyinthegarden
8963 8f7e 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
bodyinthegarden
3598 8b85 500
4czerwiec
Reposted fromramoneska ramoneska viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 22 2017

4677 76ef

I had to think this over for ten minutes.

Reposted frommyry myry viagruetze gruetze
5679 f7bd 500
Reposted fromnickiminajvevo nickiminajvevo viahash hash

May 21 2017

bodyinthegarden
0163 4de6
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej vianaich naich
7481 45f2 500

instructor144:

masterdaddymark:

daddys-1-babygirl:

Yes!

I’m right there with you @daddys-1-babygirl

This.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viaschaaf schaaf
bodyinthegarden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl