Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

bodyinthegarden
9625 9227
Reposted fromkarahippie karahippie viasucznik sucznik
bodyinthegarden
4552 1de4 500
Reposted fromtichga tichga viasucznik sucznik
bodyinthegarden
Reposted fromSanthe Santhe
bodyinthegarden
9153 7a9a 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda

June 12 2017

7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal via3u3a 3u3a

June 10 2017

bodyinthegarden
3692 eaf4
Reposted fromtosiaa tosiaa viaparafina parafina
9437 7f11 500
Reposted fromspacegirlblues spacegirlblues viabercik bercik
bodyinthegarden
Gdy nigdzie nie czujemy się już bezpiecznie, stajemy się zwykłą zwierzyną łowną. Zdobyczą, która bez przerwy ucieka, oglądając się za siebie, i nigdzie nie znajduje wytchnienia.
— Karine Giébel – Tylko cień
Reposted fromnyaako nyaako viasofty softy
bodyinthegarden
Co się robi, gdy odkrywa się, że osoba, z którą się jest, nie chce być tą najbliższą osobą? Gdy odkrywa się, że tkwi się w czymś, w co włożyło się tyle emocji, nadziei i co zostało opisane na tyle różnych sposobów, w tylu różnych stronach tego pamiętnika, że dziś brakuje już słów, by opisać ten zawód? Co się wtedy robi? Zostawia się wszystko, co się kocha na tym świecie? Myśli się o tym, że to wszystko jest także wszystkim, co rani? Ktoś potrafi wyrzec się miłości, żeby oszczędzić sobie bólu? Czy ktoś ma gwarancję, że ból po stracie miłości będzie mniejszym od tego, którego miłość przysparza? Skąd ludzie czerpią odwagę, żeby stawić temu czoła, mimo braku tej gwarancji? 
— Z pamiętnika
Reposted fromparafina parafina
bodyinthegarden
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakittiesmama kittiesmama
0526 fdfe 500

freshmoviequotes:

Rumble Fish (1983)

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
bodyinthegarden
Reakcja organizmu to nie tylko „uciekaj albo walcz” ale także „szukaj relacji i ukojenia”.
Kerstin Uvnas Moberg
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
bodyinthegarden
6776 75ab
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaantonim antonim
bodyinthegarden
3243 3d40
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
bodyinthegarden
Reposted fromtfu tfu viaprymitive prymitive

June 04 2017

bodyinthegarden
Reposted fromFlau Flau viaheroine88 heroine88
bodyinthegarden
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viadirtyliar dirtyliar

June 03 2017

tipsymaple:

I may not be a perfect person but at least I have never yelled at an employee in a store

May 24 2017

bodyinthegarden
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl